1.  Suma împrumutului: 1000 - 10000 USD.(Contractul se intocmeste in USD) 

2.  Termenul de creditare: 3-24 luni. 

3.  Scopul împrumutului: de consum. 

4.  Modul de eliberare a împrumutului: la contul bancar al împrumutatului în ziua semnării contractului de împrumut (în MDL). 

5.  Modul de achitare a împrumutului: în tranşe egale, iar dobânda se calculează în raport cu soldul rămas al împrumutului. 

6.  Garanții: adeverință de salariu, recomandare, proprietar de bunuri, fidejusori, alte garanții după necesitate, la solicitarea 
    împrumutătorului . 

7.  Comision unic pentru acordarea împrumutului: 0%

8.  Comision de administrare lunar 1,2%. 

9.  Rata dobânzii: 11-15% anual, în funcţie de istoria creditară, suma și termenul de acordare a împrumutului. Valoarea 
    exactă a dobânzii va fi prezentata în cererea pentru acordarea împrumutului. 

10. Cerinţe obligatorii pentru împrumutat și fidejusori – să fie cetăţean al R. Moldova cu: 

  - Venit lunar stabil: mai mare de 4000 MDL. 
  - Venitul disponibil (Venit lunar, cu excluderea сheltuieli lunare): mai mare de tranșa lunară. 
  - Surse de venit: salarii, transferuri, pensii, profit, agricultură, chirii, dividende (să aducă dovada că realizează venituri
    stabile). 
  - Vîrstă: 25-60 ani. . (în ziua rambursării integrale a împrumutului) 
  - Vechime la actualul domiciliu: mai mare de 6 luni 
  - Vechime în muncă la angajatorul actual: mai mare de 6 luni. 

11. Documente necesare pentru obţinerea împrumutului: 
  - Buletin de identitate; 
  - Bonul de plată pentru ultima lună pentru 1 din serviciile comunale la alegere  (după caz). 
  - Dovada deținerii în proprietate a unui bun imobil (după caz). 

Top