1.  Suma împrumutului: 2000-10000  MDL. 

2.  Termenul de creditare: 1-12 luni. 

3.  Scopul împrumutului: de consum. 

4.  Modul de eliberare a împrumutului: la contul bancar al împrumutatului în ziua semnării contractului de împrumut. 

5.  Modul de achitare a împrumutului: toată sumă la data scadenței inclusiv dobânda calculată în raport cu soldul și 
    termenul împrumutului.  

6.  Comision unic pentru acordare împrumutului: 0MDL

7.  Comision de administrare lunar 1,2% 

8.  Rata dobânzii: 4% lunar, suma și termenul de acordare a împrumutului. Valoarea exactă a dobânzii va fi prezentata 
    în cererea pentru acordarea împrumutului. 

9.  Cerinţe obligatorii pentru împrumutat – să fie cetăţean al R. Moldova cu: 

  - Surse de venit: salarii, transferuri, pensii, profit, agricultură, chirii, dividende (să aducă dovada că realizează venituri
    stabile). 
  - Vîrstă: 20-60 ani. (în ziua rambursării integrale a împrumutului) 
  - Vechime la actualul domiciliu: mai mare de 6 luni 

10. Documente necesare pentru obţinerea împrumutului: 
  - Buletin de identitate; 

Top