1.       Suma împrumutului: 10000 - 150000 MDL.(Contractu se intocmeste in USD)
2.       Termenul de creditare: 1-24 luni.
3.       Scopul împrumutului: de consum.
4.       Modul de eliberare a împrumutului: la contul bancar al împrumutatului în ziua semnării contractului de împrumut.
5.       Modul de achitare a împrumutului: în tranşe egale, iar dobânda se calculează în raport cu soldul rămas al împrumutului.
6.       Garanții: adeverință de salariu, recomandare, proprietar de bunuri, fidejusori, alte garanții după necesitate, la solicitarea împrumutătorului .
7.       Comision unic pentru acordarea împrumutului: 2% din suma împrumutului se achită de către împrumutat la eliberarea împrumutului.
8.       Comision de administrare lunar 1-2%.
9.       Rata dobânzii: 16-20% anual, în funcţie de istoria creditară, suma și termenul de acordare a împrumutului. Valoarea exactă a dobânzii va fi prezentata în cererea pentru acordarea împrumutului.
10.    Cerinţe obligatorii pentru împrumutat și fidejusori – să fie cetăţean al R. Moldova cu:
oVenit lunar stabil: mai mare de 4000 MDL.
oVenitul disponibil (Venit lunar, cu excluderea сheltuieli lunare): mai mare de tranșa lunară.
oSurse de venit: salarii, transferuri, pensii, profit, agricultură, chirii, dividende (să aducă dovada că realizează venituri stabile).
oÎmprumutat sau familia împrumutatului trebuie să aibă proprietate privată
oVîrstă: 25-60 ani. . (în ziua rambursării integrale a împrumutului)
oVechime la actualul domiciliu: mai mare de 6 luni
oVechime în muncă la angajatorul actual: mai mare de 6 luni.
11.    Documente necesare pentru obţinerea împrumutului:
oCerere pentru acordarea împrumutului, cu consimţământul explicit pentru verificarea datelor cu caracter personal;
oConsimțămîntul cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal prin intermediul Sistemului Informaţional de Căutare
oOriginalul şi copia buletinului de identitate;
oAdeverinţa de salariu (conform modelului).
oBonul de plată pentru ultima lună pentru 1 din serviciile comunale la alegere  (după caz).
oDovada deținerii în proprietate a unui bun imobil (după caz).

 

o Carnetul de muncă.

Top