1.       Suma împrumutului: 2000-5000  MDL.
2.       Termenul de creditare: 1-6 luni.
3.       Scopul împrumutului: de consum.
4.       Modul de eliberare a împrumutului: la contul bancar al împrumutatului în ziua semnării contractului de împrumut.
5.       Modul de achitare a împrumutului: toată sumă la data scadenței inclusiv dobânda calculată în raport cu soldul și termenul împrumutului.
6.       Comision unic pentru acordare împrumutului: 200 MDL din suma împrumutului se achită de către împrumutat la acordarea împrumutului.
7.       Comision de administrare lunar 0%
8.       Rata dobânzii: 6-12% lunar, suma și termenul de acordare a împrumutului. Valoarea exactă a dobânzii va fi prezentata în cererea pentru acordarea împrumutului.
9.       Cerinţe obligatorii pentru împrumutat – să fie cetăţean al R. Moldova cu:
oSurse de venit: salarii, transferuri, pensii, profit, agricultură, chirii, dividende (să aducă dovada că realizează venituri stabile).
oVîrstă: 20-60 ani.(în ziua rambursării integrale a împrumutului)
oVechime la actualul domiciliu: mai mare de 6 luni
10.    Documente necesare pentru obţinerea împrumutului:
oCerere pentru acordarea împrumutului cu consimţământul explicit pentru verificarea datelor cu caracter personal;
oConsimţământul cu privire la verificarea datelor cu caracter personal prin intermediul Sistemului Informaţional de Căutare

 

oOriginalul şi copia buletinului de identitate;

Top