1.       Suma împrumutului: 5000 - 10000  MDL.
2.       Termenul de creditare: 1-12 luni.
3.       Scopul împrumutului: de consum.
4.       Modul de eliberare a împrumutului: la contul bancar al împrumutatului în ziua semnării contractului de împrumut.
5.       Modul de achitare a împrumutului: toată sumă la data scadenței inclusiv dobânda calculată în raport cu soldul și termenul împrumutului.
6.       Garanții: adeverință de salariu, fidejusori, alte garanții după necesitate, la solicitarea împrumutătorului.
7.       Comision unic pentru acordare împrumutului:200 MDL din suma împrumutului se achită de către împrumutat la acordarea împrumutului.
8.       Comision de administrare lunar 0%
9.       Rata dobânzii: 5-10% lunar, suma și termenul de acordare a împrumutului. Valoarea exactă a dobânzii va fi prezentata în cererea pentru acordarea împrumutului.
10.    Cerinţe obligatorii pentru împrumutat – să fie cetăţean al R. Moldova cu:
oVenit lunar stabil: mai mare de 2000 lei
oSurse de venit: salarii, transferuri, pensii, profit, agricultură, chirii, dividende (să aducă dovada că realizează venituri stabile).
oVîrstă: 20-60 ani.(în ziua rambursării integrale a împrumutului)
oVechime la actualul domiciliu: mai mare de 6 luni
oVechime în muncă la angajatorul actual: mai mare de 6 luni.
11.    Documente necesare pentru obţinerea împrumutului:
oCerere pentru acordarea împrumutului cu consimţământul explicit pentru verificarea datelor cu caracter personal;
oConsimţământul cu privire la verificarea datelor cu caracter personal prin intermediul Sistemului Informaţional de Căutare
oOriginalul şi copia buletinului de identitate;
oAdeverinţa de salariu (conform modelului).
oCopia carnetului de muncă.

Top